SardaTic

SardaTic

El projecte SardaTic es tracta d'un projecte telemàtic que té com a objectiu principal fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la Cobla, tot afavorint el treball cooperatiu i en xarxa entre grups d'escoles mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

En aquest projecte hi participen els grups de quart i sisè de l'escola.

Enllaç del blog del SardaTic
https://sardatic.blogspot.com.es/
Enllaç dels videos de la Sardana
4t: www.youtube.com/watch?v=U1hySyVzXog
6è: www.youtube.com/watch?v=__3f0RISopA&feature=youtu.be