SARDACLUB

Enguany tornem a participar en el projecte de sardanes amb els alumnes de 4t.

 

Tot va començar amb el projecte SardaTIC, un projecte que girava al voltant de l’ensenyament i aprenentatge de la Sardana tot utilitzant entorns virtuals. Actualment, després de 5 edicions el projecte comú ha deixat d'existir, però des de l'escola, seguim apostant per la importància de l'aprenentatge de les tradicions i la cultura catalana i hem creat el SardaCLUB, un projecte a través del qual els alumnes fomentaran la dansa, la música, l’escolta activa, la identitat cultural, la pertinença a un grup, el treball d'equip, el gaudir, l’exercici físic, la coordinació, la gestió de les emocions, l’expressió corporal, el coneixement de la nostra realitat propera, l’acceptació i respecte a la diversitat i altres aspectes transversals del currículum (calcular, comptar, llenguatge, esquema corporal...).

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és fer arribar de manera lúdica i actual la Sardana i la Cobla al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i amb l'ajuda de  les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).