SARDATIC

Enguany tornem a participar en el projecte SardaTIC amb els alumnes de 4t.

 

SardaTic és un projecte que gira al voltant de l’ensenyament i aprenentatge de la Sardana tot utilitzant entorns virtuals. A través d’aquest, els alumnes fomentaran la dansa, la música, l’escolta activa, la identitat cultural, la pertinença a un grup, el treball d'equip, el gaudir, l’exercici físic, la coordinació, la gestió de les emocions, l’expressió corporal, el coneixement de la nostra realitat propera, l’acceptació i respecte a la diversitat i altres aspectes transversals del currículum (calcular, comptar, llenguatge, esquema corporal...).

 

L’objectiu principal d’aquest projecte telemàtic és fer arribar de manera lúdica i actual la Sardana i la Cobla al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d'escoles mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).