PROJECTE D'EMPRENEDORIA

Els alumnes de 5è de primària participen en el projecte d'emprenedoria, aquest projecte consisteix en la creació d'una empresa dins l'aula, els alumnes han de fomentar la seva capacitat emprenedora i ser capaços de dissenyar una cooperativa, posar-la en marxa, i després del seu desenvolupament, fer-ne una conclusió i una valoració final.
 
Amb aquest projecte pretenem:
  • Iniciar a l'alumnat en la identificació i coneixement dels elements i principis bàsics de posada en marxa d'un projecte
  • Adquirir i desenvolupar hàbits de comportament autònom en relació amb el treball i orientats a les relacions interpersonals
  • Constribuir al desenvolupament de les vuit competències bàsiques del currículum escolar, sobretot l'esperit emprenedor