CANTÀNIA

La Cantània és una activitat amb diferents fases d'actuació: sessions de formació per al professorat, treball del professorat a l'aula i un concert final. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l'organització com des de l'escola. La nostra escola hi participarà amb els alumnes de 6è de primària.

 

A través d’aquest projecte els alumnes fomentaran la música, l’escolta activa, la identitat cultural, la pertinença a un grup, el treball d'equip, el gaudir, la coordinació, la gestió de les emocions, l’expressió corporal, el coneixement de la realitat del medi social, natural i cultural, l’acceptació i respecte a la diversitat i altres aspectes transversals del currículum (llengua, socials, naturals...)

 

L'objectiu principal és organitzar un acte per als alumnes que esdevingui una vivència musical important i inoblidable per a tots.